[Counter-Box id="1"]

Dziś wchodzą w życie zmiany w ordynacji wyborczej. Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zmiana definicji znaku “x” na karcie do głosowania, możliwość głosowania korespondencyjnego tylko dla osób niepełnosprawnych – to najważniejsze z nich.

Nowelizacja zmienia zapisy czterech ustaw: Kodeksu wyborczego oraz ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Wydłuża kadencję samorządów oraz wprowadza obowiązkowy budżet obywatelski w miastach na prawach powiatu. Wydłuża też kadencję samorządów oraz wprowadza obowiązkowy budżet obywatelski w miastach na prawach powiatu.

Reklamy

Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ma być liczona od wyborów samorządowych w 2018 roku. Przepis “nie dotyczy wybrania na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”.

Kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich wynosić będzie pięć lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y) będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców.

Znak “x”, stawiany przez wyborcę w kratce na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata, to „co najmniej dwie linie”, które przecinają się w obrębie kratki. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw albo dopisków, w tym w kratce lub poza nią, nie wpłynie na ważność oddanego głosu.

Ustawa wprowadza dwa rodzaje komisji obwodowych: jedną ds. przeprowadzenia głosowania i drugą ds. ustalenia wyników głosowania.

Kadencja obecnej Państwowej Komisji Wyborczej wygaśnie w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu wybranego w wyborach w 2019 r.

Źródło: Onet.pl

Poprzedni artykułRząd nie radzi sobie z ASF? Druzgocąca opinia NIK
Następny artykułKolejny pomysł rzadu PiS nie działa. Tym razem chodzi o wody polskie