Promotor prezydenta Andrzeja Dudy jednoznacznie o jego decyzjach: “Prezydent złamie prawo powołując sędziów SN przed terminem”. Opinie prawną profesora opublikowało Stowarzyszenie Sędziów Polskich “Iustitia”.

“Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy, „Jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, Rada rozpatruje i ocenia wszystkie zgłoszone kandydatury łącznie. W takim przypadku Rada podejmuje uchwałę (jedną) obejmującą rozstrzygnięcia w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego w stosunku do wszystkich kandydatów”. Z przepisu tego wynika bez wątpliwości, że przedmiotem każdego odwołania, wnoszonego przez każdego kandydata, jest zawsze cała uchwała a nie jej jakiekolwiek części. (…)” – napisał profesor w opinii dodając, że “W związku z powyższym należy podkreślić, że art. 29 ustawy o SN przewiduje, że „do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego powołuje Prezydent RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa”. Przepis ten jednoznacznie wskazuje, że powołanie przez Prezydenta dotyczy stanowiska w obrębie całego Sądu Najwyższego a przynależność sędziego do konkretnej izby SN nie wynika z tego powołania. Jest to kwestia administracyjna, o jakiej mowa oddzielnie, w art. 35 ustawy o SN. Dlatego uchwała KRS, która jest przedstawiana Prezydentowi i od której służy odwołanie, nie może być dzielona na części, które miałyby dotyczyć poszczególnych izb.”

Reklamy

Całą opinię można przeczytać tutaj:

Poprzedni artykułSzydło zdradza prawdziwy cel destrukcji sądów. Chodzi o karanie przeciwników i urojonych wrogów PiS
Następny artykułPolicjanci szukają nieruchomości dla rządu