FOR miażdży punkt po punkcie expose Morawieckiego.

Fundacja Obywatelskiego Rozwoju przeprowadziła analizę expose premiera. Punkt po punkcie miażdży merytorycznie Morawieckiego.

Co powiedział Morawiecki? 
Jest prawda? 
Wierzę w potencjał naszego kraju, który nie został wykorzystany w pełni przez ostatnie trzy dekady
Zanim wykorzysta się potencjał, trzeba go stworzyć. Co Morawiecki robił przez ostatnie 3 dekady?
Właśnie w ostatnich latach przebiliśmy rozwojowy szklany sufit. Poziom dochodów Polaków w relacji do najwyżej rozwiniętych gospodarek jest najwyższy od rozpoczęcia transformacji
Nigdy w Polsce nie było żadnego szklanego sufitu. Na skutek działań PiS może powstać. Partia ta podjęła wiele działań, które wpłyną negatywnie na dalszy rozwój gospodarczy
Główną cechę rozwoju III RP z punktu widzenia makroekonomicznego można określić tak: w dużym stopniu była to konsumpcja na kredyt
Przez ostatnie cztery lata rządów PiS znacząco wzrosły  w Polsce kredyty konsumpcyjne.
Będziemy z inwestorami zagranicznymi współpracować, ale bez wyprzedaży polskich sreber rodowych
Inwestorzy zagraniczni pieniądze lokowane w Polsce  przeznaczali na tworzenie inwestycji od podstaw, rozbudowę już posiadanych zakładów czy przejęcia prywatnych firm.
Wystarczyły cztery dobre lata, aby w polskim słowniku pojawiły się takie pojęcia jak: malejący dług publiczny, uszczelnienie podatków czy zrównoważony budżet
To były złe lata. Budżet na rok 2020 jest z ogromnym deficytem a rząd PiS stosuje kreatywną księgowość, np. zabierając pieniądze na niepełnosprawnych.
Nasz »Narodowy program mieszkaniowy«, którego częścią jest »Mieszkanie+«, tworzy nowe perspektywy
W ramach Mieszkanie+ powstało… 867 drogich mieszkań. Budowane są w małych miejscowościach, skąd ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy. Kto tam zamieszka?
Rozwijamy program elektromobilności
w ostatnich czterech kwartałach zarejestrowano w Polsce 2291 nowych elektrycznych samochodów pasażerskich, które stanowiły 0,4% ogółu zarejestrowanych nowych samochodów osobowych
Rok 2018 był pierwszym rokiem, w którym nastąpiło znaczące zmniejszenie liczby rodaków na emigracji
Obecny poziom rozwoju Polski nie pozwala emigracji zatrzymać zatrzymać, a tym bardziej cofnąć.
Zaproponujemy utworzenie sejmowego zespołu, który zidentyfikuje i zaproponuje zmiany: pakiet deregulacyjny i pakiet wolnościowy dla obywateli i biznesu
Prawdziwym problemem jest nieprzewidywalność prawa i jego uchwalanie z dnia na dzień. Nie trzeba do tego żadnego zespołu. Wystarczy, że Sejm przestanie to robić a Andzej Duda podpisywać.
Będziemy na warunkach rynkowych repolonizować
Nacjonalizacja według PiS to miejsca pracy dla swoich i potężne spadki wartości spółek (np.. Energetycznych) a więc odbieranie pieniędzy prywatnym drobnym inwestorom
Dalej będziemy wspierać międzynarodową ekspansję polskich firm
Od 2016 roku  stan polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych zmniejszył się o 14%
Wprowadzimy tzw. estoński CIT dla mikro- i małych firm, czyli przesunięcie poboru podatku na moment wypłaty zysku przez spółkę
Jego obowiązywanie będzie ograniczone tylko do mniejszych firm. A do osiągnięcia celu z planu Morawieckiego jest obecnie równie daleko jak przed dojściem PiS do władzy.
Lepsze państwo to też lepszy wymiar sprawiedliwości. Będziemy kontynuować reformę w tym obszarze. Skrócimy czas rozpatrywania spraw
Średni czas trwania postępowania w sądach powszechnych wzrósł za PiS. pod względem szybkości sądowego egzekwowania umów wyprzedzają Polskę takie kraje jak Uzbekistan, Białoruś, Azerbejdżan i Rosja,