„Kancelaria Sejmu trwa w bezprawnym zaniechaniu ujawnienia wszystkich list poparcia do KRS. Nie respektuje orzeczeń sądów, łamie przepisy RODO, nie wykonuje poleceń sądu w osobie s. Juszczyszyna. Osoby za to odpowiedzialne, pomocnicy i współsprawcy realizują znamiona art. 231 kk” – napisał Mikołaj Małecki, doktor prawa karnego Uniwersytetu Jagielońskiego.

Szefem Kancelarii Sejmu jest Agnieszka Kaczmarska, w latach 2002–2016 radna Prawa i Sprawiedliwości w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Przez wiele lat przewodnicząca PiS w tej dzielnicy. W latach 2006–2016 dyrektor biura klubu parlamentarnego PiS. 16 lutego 2016 została powołana przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego na stanowisko zastępcy szefa Kancelarii Sejmu. Od 1 stycznia 2017 szef Kancelarii Sejmu.

Reklamy

Artykuł 231 kodeksu karnego mówi, że:

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228 łapownictwo pełniącego funkcję publiczną.

źródło: Twitter

Poprzedni artykułAle byli wściekli za te słowa! Mentzen przypomniał Piotrowicza w TVP
Następny artykułWirtualna Polska w półtora roku wypuściła 400 tekstów fikcyjnych autorów. Chwalili PiS, spółki skarbu, zrobili wywiad z żoną zastępcy Ziobro