Działając na rzecz ochrony przynależnemu każdej osobie prawa do należytej reprezentacji w postępowaniu sądowym, praworządności oraz ochrony grup zagrożonych wykluczeniem, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości takiej zmiany organizacji pracy Naczelnego Sądu Administracyjnego w trakcie stanu epidemii w Polsce, aby względy ochrony zdrowia publicznego nie prowadziły do naruszania praw strony do sądowej kontroli decyzji administracyjnej – piszą organizacje pozarządowe w wystąpieniu do NSA.

Prosimy tym samym o rozważenie możliwości przeprowadzania rozpraw za pomocą środków komunikacji na odległość. Ewentualnie, w razie braku możliwości przeprowadzenia rozpraw za pomocą środków komunikacji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości odraczania terminu rozpoznania sprawy tak, aby możliwe było przeprowadzenie rozpraw w tych sprawach, w których przynajmniej jedna ze stron złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy – piszą organizacje.

Reklamy

To ważne wystąpienie – można bowiem odnieść wrażenie, że jawności w życiu publicznych jest w Polsce coraz mniej. Władza coraz chętniej sięga po ukrywanie różnych swoich sprawek po dowolnym pretekstem a COVID jest do tego bardo często wykorzystywany.

źródło: Sieć Obywatelska

Poprzedni artykułEfekt Kaczyńskiego: poparcie PiS spadło do historycznego minimum!
Następny artykułOrlen jako narzędzie nacjonalizacji? Plan jest prosty i gigantyczny