Kompromitacja Sanepidu na Pomorzu: “Osoby konsumujące nie miały ochrony ust i nosa”

Sanepid coraz bardziej się kompromituje. W pełnym absurdów “protokole” kontrolnym zapisano m.in. że “”osoby konsumujące nie posiadały ochrony ust i nosa”. Tymczasem przedsiębiorcy zapowiadaj utworzenie listy pracowników Sanepidu łamiących prawo nielegalnymi kontrolami i szykanami wobec firm i lokali, które się otworzyły. I przypominają : rozporządzenie Mateusza Morawieckiego jest nielegalne a premier przekroczył swoje uprawnienia i zostanie pociągnięty do odpowiedzialnych karnej gdy tylko będzie taka możliwość.

Przedsiębiorcy zamierzają też pozywać pracowników Sanepidu, zarówno na drodze karnej jak i cywilnej. Sądy jednoznacznie odrzucają bowiem wszelkie kary i sankcje nałożone w wyniku wadliwego prawnie rozporządzenia. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi oczywiście premier.

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


Zgodnie z art. 233 ust. 3 Konstytucji RP, ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej może ograniczać wolności i prawa określone w art. 22 (wolność działalności gospodarczej), art. 41 ust. 1, 3 i 5 (wolność osobista), art. 50 (nienaruszalność mieszkania), art. 52 ust. 1 (wolność poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), art. 59 ust. 3 (prawo do strajku), art. 64 (prawo własności), art. 65 ust. 1 (wolność pracy), art. 66 ust. 1 (prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz art. 66 ust. 2 (prawo do wypoczynku)….
Rada Ministrów zrezygnowała z formalnego i przewidzianego w art. 232 Konstytucji RP wprowadzenia stanu klęski żywiołowej… Uznała, że przyznane jej zwykłe środki konstytucyjne w rozumieniu art. 228 ust. 1 Konstytucji są wystarczające, aby opanować istniejący stan epidemii…. Dlatego do uregulowań prawnych dotyczących ograniczeń praw i wolności człowieka i obywatela mają zastosowanie wszystkie konstytucyjne i legislacyjne zasady, obowiązujące poza regulacjami właściwymi dla stanów nadzwyczajnych z Rozdziału XI Konstytucji RP…. W związku z tym w celu wprowadzenia ograniczeń wolności i praw człowieka nie można powoływać się na nadzwyczajne okoliczności, uzasadniające szczególne rozwiązania prawne oraz okolicznościami tymi nie można usprawiedliwiać daleko idących ograniczeń swobód obywatelskich wprowadzanych w formie rozporządzeń.” – pisze na swojej stronie pub Gburka u Rudej.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=688588791816596&id=294911544517658

źródło: Facebook