Żarty się skończyły! Jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez policję i sanepid do prokuratury w Bydgoszczy

Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Właściciel restauracji Stara Babcia z Bydgoszczy, którego lokal nielegalnie kontrolował Sanepid i blokowało blisko 300 funkcjonariuszy Policji, złożył zawiadomienie do prokuratury.

ZAWIADOMIENIE 0 MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
Działając w imieniu pokrzywdzonego Tomasza Dam, powołując się na udzielone mi pełnomocnictwo, które załączam, wnoszę o wszczęcie postępowania karnego przeciwko funkcjonariuszom policji i inspektorom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o to, iż przekraczając swoje uprawnienia, w okresie od dnia 6 lutego 2021 r. do dnia 12 marca 2021 r., w sposób bezprawny i bezpodstawny, uniemożliwiali pokrzywdzonemu prowadzenie działalności gospodarczej w zlokalizowanym w Bydgoszczy p, ul. Wełniany Rynek 2 lokalu „Club Stara Babcia”, czym działali na szkodę interesu prywatnego pokrzywdzonego oraz o to, że we wskazanym powyżej okresie czasu uporczywie nękali pokrzywdzonego, czym wzbudzili u niego uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia i udręczenia oraz istotnie naruszyli jego prywatność, tj. o przestępstwo z art. 231 k.k. w zw. z art. 190a k.k.

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


Jednocześnie wnoszę o zwrócenie się do Komisariatów Policji w Bydgoszczy celem ustalenia danych personalnych funkcjonariuszy policji, którzy w okresie od dnia 6 lutego 2021 r. do dnia 12 marca 2021 r. blokowali wejścia do lokalu „Club Stara Babcia’ w Bydgoszczy, wypraszali gości pokrzywdzonego z lokalu, dokonywali bezpodstawnego wylegitymowania ich i następnie kierowali wobec nich nieuzasadnione wnioski o ukaranie do sądu. Wnoszę również o ustalenie danych personalnych wszystkich osób, które wydawały bezprawne polecenia – pisze autor zawiadomienia.

źródło: Facebook