Adam Bodnar: Ryzykujemy, że nas wyrzucą z Unii Europejskiej

W rozmowie z „Nową Trybuną Opolską” Adam Bodnar, kończący swoją kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich mówił o zbliżającym się orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości konstytucji nad prawem unijnym.

– Wprost chodzi o to, czy Polska nadal pozostanie członkiem Unii Europejskiej – mówi Bodnar. Jeszcze jako RPO, prof. Bodnar weźmie jeszcze udział jako strona w postępowaniu dotyczącym kwestii wyższości konstytucji nad prawem unijnym oraz stosowania środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości UE. Tę kwestię będzie rozstrzygał Trybunał Konstytucyjny.

Reklamy

Zdaniem Bodnara, jeśli Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że TSUE po prostu nie ma uprawnień do kontrolowania prawa krajowego, to nie jest wykluczona radykalna reakcja Unii. Tymczasem takiego właśnie rozstrzygnięcia TK najwyraźniej oczekuje PiS.

– Skutki tej decyzji mogą być dla nas bardzo złe, bo de facto ryzykujemy, że mogą nas z Unii po prostu wyrzucić – uważa Bodnar.