Ziobro grozi PiS i Dudzie. „Solidarna Polska nie może brać odpowiedzialności za anarchizację sądów”

Wcześniejsze wybory?

Czy Izba Dyscyplinarna dla sędziów zostanie w końcu zlikwidowana? W PiS i Solidarna Polska idą na zwarcie, a Zbigniew Ziobro wytacza coraz to nowe oskarżenia.

Reklamy

„Solidarna Polska nie może brać odpowiedzialności za całkowitą anarchizację, zakorkowanie i rozpad polskich sądów” – powiedział szef SP Zbigniew Ziobro.

„Dzisiaj Unia Europejska atakuje Polskę nie za ustawy przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, tylko za ustawy przygotowane w Pałacu Prezydenckim, których autorem jest prezydent Andrzej Duda” – dodał szef resortu sprawiedliwości.

„Moja odpowiedź jest jednoznaczna: nie poprzemy takich rozwiązań. Uważamy, że polityka białej flagi i ustępstw wobec Unii Europejskiej, która prowadzić będzie do anarchizacji sądownictwa” – skwitował.

Poproszony o komentarz do słów prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, która przyznała, że zamrożenie przez nią Izby Dyscyplinarnej było niezgodnie z prawem i świadomie je złamała stwierdził: „Te słowa, ale też inne elementy wypowiedzi pani prezes Manowskiej pokazują, że funkcja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego mocno ją przerosła”.

Przypomnijmy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie.