W Polsce nie ma już żadnego Trybunału Konstytucyjnego! Prawnicy, do dzieła!

Mamy poważny kryzys władzy. Skład TK Przyłębskiej jest nielegalny a sam Trybunał utracił możliwość sprawowania jakiejkolwiek kontroli nad rządem i parlamentem. Został sparaliżowany przez polityków i ubezwłasnowolniony.

Dlatego obecnie, w rozumieniu Konstytucji, nie ma żadnego Trybunału Konstytucyjnego. Rzekome wyroki to oświadczenia grupki kolesi, nie mające żadnego znaczenia prawnego. Nikt nie musi się do nich stosować ani cokolwiek na ten temat wiedzieć. TK zniknęło – tak można by ocenić skutki ujawnienia e-maili Dworczyk do Morawieckiego.

Reklamy

Mamy bowiem czarno na białym, że TK w Polsce nie działa, jest tylko ekspozyturą rządu, służącą omijaniu decyzji Parlamentu i przyklepywaniu decyzji politycznych. TK stał się po prostu przybudówką PiS, nie spełnia definicji zapisanej w Konstytucji. Kucharka i cała reszta tego łże-TK będą musieli oddać nielegalnie zarobione pieniądze i odsłużyć wieloletnie wyroki, jakie ich czekają.

TK nie istnieje – co oznacza, że po obaleniu uzurpatorów z PiS będzie można przywrócić w Polsce porządek prawny. Żadne „wyroki” kucharki nie mają znaczenia i nie trzeba się do nich stosować. Nowy, legalnie wybrany TK, będzie miał wielkie zadanie zrobienia w Polsce porządku.

A nowy prokurator generalny musi aresztować uzurpatorów i postawić im najpoważniejsze zarzuty. Julia P. to wierzchołek góry lodowej.