Alarmy o podłożeniu bomb w siedzibach NIK, Sądu Najwyższego, nowej Krajowej Rady Sądownictwo. Na Twitterze spekulacje: czy jakieś dokumenty mają zaginąć w tych instytucjach?

Głupi żart czy celowe działanie?

Do Sądu Najwyższego, biura nowej Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiada za nominacje sędziów) oraz Najwyższej Izby Kontroli przeszły wiadomości z informacją o ładunku wybuchowym. Zarządzono ewakuację.

Reklamy

Wezwano odpowiednie służby.

Na twitterze zaś wybuchła dyskusja czy to głupi żart, czy też ktoś celowo wprowadza chaos w działanie tych instytucji.

Internauci przypominają też, że wbrew zapowiedziom polityków obecnej władzy poprzednich „żartownisiów” nie złapano.

źródło: Twitter, Wyborcza.pl