Tego nie zauważyli! Sędziowie TK, którzy utajnili oświadczenia, utracili prawo zasiadania w Trybunale?!

Nielegalne utajnienie oświadczeń majątkowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego może zostać uznane za ich niezłożenie. W takiej sytuacji jest to jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez sędziego Trybunału urzędu – o czym mówi ustawa o TK.

Art. 14. – [Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego] – Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1. Sędzia Trybunału jest obowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie to dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.
(…)
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się przed objęciem stanowiska, a następnie co roku do dnia 31 marca, a także w dniu opuszczenia stanowiska. Oświadczenie składa się według stanu na dzień złożenia oświadczenia.
(…)
8. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez sędziego Trybunału urzędu.

Reklamy

Dotyczy to wszystkich sędziów, którzy próbowali ukryć swoje oświadczenia.
– Krystyna Pawłowicz
– Justyn Piskorski
– Bartłomiej Sochański
– Michał Warciński
– Jarosław Wyrembak

Uznanie, że próba ukrycia oświadczeń jest ich niezłożeniem jest dość oczywiste – ustawa nakazuje jawność oświadczeń a sędziowie próbują to prawo omijać. Narażają się więc na sankcję najbardziej dotkliwą – swoją głupotą pozbawili się stanowisk.

Nawet jeśli dzisiaj PiS nie będzie chciał uznać tych rezygnacji z mocy prawa to w przyszłości  dla opozycji otwarta jest furtka do wyrzucenia całego tego pisowskiego towarzystwa z TK pierwszego dnia po przejęciu władzy.